Puumala erityislukioiden puolesta

Kansanedustaja Tuomo Puumala

Kansanedustaja Tuomo Puumala

Maaliskuun loppupuolella Kaustisen musiikkilukiossa vieraili kansanedustaja Tuomo Puumala (Kesk.). Rakkaustinen haastatteli häntä ajankohtaisesta aiheesta: lukiouudistuksesta ja erityislukioiden asemasta.

Päivän puheenaiheena on toisen asteen koulutuksen järjestämis- ja rahoitusuudistus. Lukiolle on tulossa uusi tuntijako ja myös uusi opetussuunnitelma.

Kansanedustaja Tuomo Puumalan mukaan lukiota on hyväkin lähteä uudistamaan jonkin verran – maailma kun muuttuu,   ja sen mukana koulutus. Lukioiden tulisi hänen mukaansa siirtyä enemmän soveltavaan opetukseen, mitä kyllä jo jonkin verran tapahtuu.

– Nykyään pitäisi entistä enemmän pystyä soveltamaan asioita, Puumala havainnollistaa.

Valinnaisuutta Puumala olisi valmis tietyissä rajoissa lisäämään lukiossa, ei kuitenkaan yleissivistyksen kustannuksella.

– Haluaisin, että lukio olisi tulevaisuudessakin yleissivistävä, Puumala tiivistää.

Nykyään, kun lähes kaikki tieto löytyy internetistä, on Puumalan mukaan tärkeä osata paitsi löytää tietoa, myös soveltaa sitä. Hänen mukaansa myös ainerajojen ylittäminen voisi olla hyödyllistä.

– Ettei olisi vain sitä ”yhtä ja samaa ainetta”.

Lukiouudistus voi myös vaarantaa erityislukioiden aseman – muun muassa musiikki-, urheilu- ja taidelukioiden olemassaolo asettuu vaakalaudalle. Puumala itse pyrkii sanojensa mukaan edistämään niin musiikkilukion kuin muidenkin erityislukioiden asemaa myös tulevaisuuden lukiojärjestelmässä.

Ongelmana ei niinkään ole erityislukioiden toiminnan jatkuminen vaan valtion erityislukioille myöntämän avustuksen aleneminen.

– Lahjakkailla nuorilla pitää myös tulevaisuudessa olla mahdollisuus erikoistua esimerkiksi musiikkiin, Puumala korostaa.

Tuomo Puumala myöntää musiikkilukion ja muidenkin erityislukioiden olevan Keski-Pohjanmaan vetonaula. Lisäksi musiikki, erityisesti kansanmusiikki, on osa Kaustisen historiaa, ja siksi Kaustisen musiikkilukio on lunastanut paikkansa.

– Musiikkilukio antaa myös erinomaisen pohjan mitä erilaisimmille luoville aloille, hän toteaa.

Puumalan mukaan jokainen musiikkilukiolainen voi itse vaikuttaa oman koulunsa asioihin olemalla aktiivinen kouluyhteisössä. Myös toiminta esimerkiksi oppilaskunnan hallituksessa on tärkeä osa opiskelijoiden vaikuttamista.

– Itsekin toimin lukiossa oppilaskunnan hallituksessa puheenjohtajana, Puumala muistelee.

Myös kunnan ja oman alueen päättäjiin kannattaa luoda yhteys. Näin Puumalan mukaan koulun asioita saadaan vietyä eteenpäin.

Politiikasta kiinnostunutta nuorta Puumala haluaa kannustaa eteenpäin. Jos on kiinnostunut ottamaan vastuuta yhteisistä asioista, niin politiikka voi olla hänen mukaansa oikea valinta.

– Tervetuloa ja tsemppiä; politiikkaan tarvitaan hyviä nuoria tyyppejä, Puumala kannustaa nuoria.

 

Haastattelu: Heli Hästbacka ja Emma Määttälä

Kuva: Heli Hästbacka

Teksti: Hilkka Pajukangas

Mainokset