Alumni Antti Saarella on aikaa auttaa

AnttiSaari1

Kaustisen seudun koululääkäri sekä Tunkkarin terveyskeskuslääkäri Antti Saari pitää esitelmää lukion terveystiedon ykköskurssin ryhmälle. Kaikki pääsevät mukaan keskusteluun ja samalla nykyinen terveyshallintomalli selkenee.

Saari on Kaustisen musiikkilukion alumni vuodelta 2002. Lukion jälkeen hän opiskeli mm. Tampereella, josta hän valmistui lääkäriksi. Veteliin hän palasi loppuviimein Tunkkarille terveyskeskuslääkäriksi.
– Mielekkäintä työ on pienellä paikkakunnalla. Iso, ruuhkainen terveyskeskus on epämiellyttävä työympäristö, hän kertoo.

Tunkkarin terveyskeskuksen pienuudesta huolimatta Saari kokee sen osaamisen olevan optimaalinen.
– Tietoa pystyy jakamaan kollegoiden välillä sopivassa suhteessa, emmekä ole liian ammattiylpeitä.
Apua siis uskaltaa pyytää rohkeasti kollegoilta. Saari on myös mukana järjestämässä koulutuksia osaamisen kehittämistä edistääkseen. Pienempiä koulutuksia pidetään jopa lähes viikottain, isompia kerran kuussa.

Saaren mukaan n. 10% hänen työajastaan kuluu potilastyön ulkopuoliseen työhön, kuten paperitöihin, jotka hän kokee kaikista inhottavimpana työnkuvana.
– Yleensä kaikkia potilaita ehtii kuitenkin auttamaan.

Kuinka herkästi suomalaiset sitten hakeutuvat hoitoon?
– Suomalaisille miehille on tyypillistä hakeutua vasta viime tingassa, mutta osa tulee saman tien. Jotkut taas tulevat etsimään apua väärästä paikasta. Kaikki potilaat ohjataan tarvittaessa jatkohoitoon ja ohjataan oikeaan paikkaan.

Vaikuttaako internet potilaiden hakeutumisessa hoitoon?
– On hyvä että ihmiset hakevat tietoa netistäkin, sillä tiedon leviäminen on aina hyvä asia, kunhan muistaa lähdekritiikin. Työssä ilahduttaa omaan sairauteensa perehtyneet potilaat, hoidammehan kuitenkin paljon myös parantamattomia sairauksia, kuten diabetestä. Harhatiedot oikenevat lääkärin vastaanotolla.

Koululääkärin roolissa Saari kiertää kerran viikossa Kaustisen kouluilla. Yleensä toimeenkuvana on tarkastuksia, joissa tehdään yleistä terveydentilaa kartoittavia perustutkimuksia. Suurin osa on vapaaehtoisia.
– On erittäin tärkeää että koululääkäri, -terveydenhoitaja, -kuraattori jne. ovat matalan kynnyksen palveluita. Joskus voidaan heti keventää potilaan oloa ja henkistä taakkaa, jolloin vältetään isoimmat kriisit. Tarvittaessa ohjataan jatkohoitoon.
Saaren mielestä nykymalli toimii hyvin.

Opiskelijoille Saarella on antaa hyvä vinkki: ”Muistakaa pitää tasapaino opiskelun ja vapaa-ajan välillä. Tarvitsemme kaikki aikaa rentoutumiselle ja liikunnalle.”

AnttiSaari2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teksti: Sonja Arokari
Kuvat: Teija Ruuhola

Mainokset